Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 419437

Gemeente Dordrecht

Dossier - 419437

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 419437
Onderwerp Benoemen openbare ruimte (A.J. Verbrughpad, Zuidhovenplantsoen en Riedijksbrug) en vaststellen van het stratenbeloop van een aantal straten
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 03-06-2010 16:34:53
Onderwerp Benoemen openbare ruimte (A.J. Verbrughpad, Zuidhovenplantsoen en Riedijksbrug) en vaststellen van het stratenbeloop van een aantal straten
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 101 - Straatnaamgeving
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder R.E.C. Reynvaan
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Veen, 078 639 6587
Datum B&W Besluit 01-06-2010
Gerelateerde zaak 337311
Datum verzending 10-06-2010
Agendacommissie 15-06-2010
Raad 22-06-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting De commissie Naamgeving openbare ruimte gemeente Dordrecht is gevraagd een voorstel te doen voor het benoemen van een bestaand fietspad ten zuiden van Crabbehof en een plantsoen langs het spoor in Zuidhoven en een nieuwe brug die nu gerealiseerd wordt over de Riedijkshaven. De commissie adviseert voor het: - fietspad de naam A.J. Verbrughpad; - plantsoen Zuidhoven de naam Zuidhovenplantsoen; - brug over Riedijkshaven de naam Riedijksbrug.
Gepubliceerd 03-06-2010