Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 414774

Gemeente Dordrecht

Dossier - 414774

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 414774
Onderwerp Benoemen van leden in agenda- en auditcommissie en Drechtraad
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2010 16:54:56
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Benoemen van leden in agenda- en auditcommissie en Drechtraad Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel benoemen leden Agendcommissie, Auditcommissie en Drechtraad Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Benoemen van leden in agenda- en auditcommissie en Drechtraad Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit leden Agendacommissie, Auditcommissie en Drechtraad Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 379369 B&W besluit