Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 380146

Gemeente Dordrecht

Dossier - 380146

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 380146
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Nassauweg
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 10-05-2010 10:27:08
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Nassauweg
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder P.H. Sleeking
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 078 639 6157
Datum B&W Besluit 04-05-2010
Gerelateerde zaak 329352
Datum verzending 20-05-2010
Agendacommissie 25-05-2010
Termijn agenda aangehouden door college
Adviescommissie nvt
Raad 29-06-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Voor de locatie van het voormalige politiebureau aan de Nassauweg is een woningbouwplan ontworpen. Eveneens is een woningbouwplan ontworpen voor de locatie verderop langs de Nassauweg waar zich een complex met verouderde en te slopen(gestapelde) woningen bevindt. Om de realisering mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Er dient besluitvorming plaats te vinden over het vaststellen van het bestemmingsplan en over het afzien van het vaststellen van een exploitatieplan.
Gepubliceerd 10-05-2010