Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 364977

Gemeente Dordrecht

Dossier - 364977

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 364977
Onderwerp Brief van de heer L. Fijnekam over de parkeersituatie op het Enecoterrein
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2010 10:21:27
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 april 2010 14:00
Besluit:
De raad besluit deze brief ter afhandeling door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders. Tevens zal op verzoek van meerdere fracties een afschrift van het antwoord naar de raad worden gestuurd.