Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 363968

Gemeente Dordrecht

Dossier - 363968

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 363968
Onderwerp Verzoek van FNV Lokaal Drechtsteden om aandacht te besteden aan onderwerpen als: Lokale Monitor Werk, lnkomen en Zorg 2009, Kinderen in Tel en Participatiemonitor Drechtsteden 2009
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2010 10:39:33
Onderwerp Verzoek van FNV Lokaal Drechtsteden om aandacht te besteden aan onderwerpen als: Lokale Monitor Werk, lnkomen en Zorg 2009, Kinderen in Tel en Participatiemonitor Drechtsteden 2009
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 139 - Welzijn
Vergadersectie Brieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder H.P.A. Wagemakers
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0786396464
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Datum verzending 12-05-2010
Agendacommissie 27-04-2010
Adviescommissie 01-06-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting FNV Lokaal Drechtsteden wil de aandacht vestigen op een aantal rapporten (te weten: Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009, Kinderen in Tel, en de Participatiemonitor Drechtsteden 2009) die door de drukte van de verkiezingen misschien niet de aandacht hebben gekregen die ze volgens het FNV verdienen. Kort worden de hoofdpunten benoemd, en wordt nogmaals het belang benadrukt oplettend te zijn wat betreft de gevolgen van de bezuinigingen op rijksniveau. Bij FNV Lokaal Drechtsteden bestaat namelijk de zorg dat de uiteindelijke consequenties vooral terecht zullen komen bij degenen die zich aan de onderkant van het inkomensgebouw bevinden.
Gepubliceerd 20-04-2010