Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 363968

Gemeente Dordrecht

Dossier - 363968

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 363968
Onderwerp Verzoek van FNV Lokaal Drechtsteden om aandacht te besteden aan onderwerpen als: Lokale Monitor Werk, lnkomen en Zorg 2009, Kinderen in Tel en Participatiemonitor Drechtsteden 2009
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2010 10:39:33
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 1 juni 2010 20:30 - Adviescommissie
Besluit:
Wethouder Wagemakers zal er op toezien dat de vragen die betrekking hebben op sociale zaken en werkgelegenheid worden doorgespeeld richting wethouder Van Steensel die voor beantwoording zorg zal dragen.

Verder is besloten dat de raad sterk betrokken zal worden bij het opstellen van de shortlist die bepalend zal zijn voor het beleid rondom participatie van de komende vijf jaar. Uitkomsten uit de diverse monitoren worden daarbij samengepakt, waarbij tevens gekeken zal worden van welke monitoren er in de toekomst gebruik zal worden gemaakt.

Wethouder Wagemakers geeft verder aan dat hij zal nakijken in hoeverre het probleem van 'zoekgeraakte' jongeren ook in Dordrecht een navenante rol speelt. daarnaast zal hij een beter beeld geven van de stand van zaken rondom de wachtlijsten en zal hij zich inzetten om de afzonderlijke spelers in het veld met elkaar in contact te brengen om de samenwerking te sterken. In het MJP, dat rond november zal verschijn, zal het geheel in uitgediepte vorm naar voren komen.

De drie brieven kunnen na deze behandeling als afgehandeld worden beschouwd. Wel zullen ze de komende tijd natuurlijk nog wel ter inspiratie dienen voor komende besprekingen.
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 april 2010 14:00
Besluit:
De raad besluit op voorstel van de fractie BVD deze brief ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.