Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 358981

Gemeente Dordrecht

Dossier - 358981

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 358981
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de vervanging van handcomputers bij de afdeling toezicht en instemmen met het wijzigen van de begroting conform bijgevoegde begrotingswijziging
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 12-04-2010 09:45:23
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaarstellen van een krediet voor de vervanging van handcomputers bij de afdeling toezicht en instemmen met het wijzigen van de begroting conform bijgevoegde begrotingswijziging. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Kredietaanvraag handcomputers Toezicht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Beschikbaarstellen van een krediet voor de vervanging van handcomputers bij de afdeling toezicht Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad comptabiliteitsbesluit Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Comptabiliteitsbesluit rubriek 6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Comptabiliteitsbesluit rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Kredietaanvraag handcomputers Toezicht Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Kredietaanvraag handcomputers Toezicht B&W besluit
Icoon voor documenttype Beschikbaarstellen van een krediet voor de vervanging van handcomputers Algemeen