Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 358981

Gemeente Dordrecht

Dossier - 358981

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 358981
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de vervanging van handcomputers bij de afdeling toezicht en instemmen met het wijzigen van de begroting conform bijgevoegde begrotingswijziging
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 12-04-2010 09:45:23
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 mei 2010 20:15
Besluit:
De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 27 april 2010 13:00
Besluit:
Conform behandeladvies wordt dit een hamerstuk voor de raad van 18 mei 2010.