Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 358981

Gemeente Dordrecht

Dossier - 358981

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 358981
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de vervanging van handcomputers bij de afdeling toezicht en instemmen met het wijzigen van de begroting conform bijgevoegde begrotingswijziging
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 12-04-2010 09:45:23
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de vervanging van handcomputers bij de afdeling toezicht en instemmen met het wijzigen van de begroting conform bijgevoegde begrotingswijziging
Programma Veiligheid
Onderwerplijstnr 12 - Handhaving en Toezicht
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.A.M. Brok
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8285
Aanspreekpunt e-mail MJWT.Hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.L. Besseling, 078 639 6295
Datum B&W Besluit 06-04-2010
Gerelateerde zaak 317451
Datum verzending 22-04-2010
Agendacommissie 27-04-2010
Raad 18-05-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting De afdeling Toezicht maakt gebruik van handcomputers om haar taken op het gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte te kunnen uitvoeren. Deze handcomputers zijn aan vervanging toe. Voor de vervanging is een krediet nodig, waarvan de lasten binnen de bestaande begroting kunnen worden gedekt. De raad wordt gevraagd een krediet te verstrekken van € 210.000,-- voor de vervanging van de handcomputers.
Gepubliceerd 12-04-2010