Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 349458

Gemeente Dordrecht

Dossier - 349458

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 349458
Onderwerp Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: informatie over administratieve lastenverlichting (bijzondere) bijstand
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 24-03-2010 16:19:35
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 6 april 2010 20:15
Besluit:
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.