Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 345553

Gemeente Dordrecht

Dossier - 345553

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 345553
Onderwerp Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: brief 'anticiperen op bevolkingsdaling'
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 22-03-2010 10:09:54
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: brief 'anticiperen op bevolkingsdaling' Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 311062 Ingekomen brief