Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 345505

Gemeente Dordrecht

Dossier - 345505

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 345505
Onderwerp Themabijeenkomst over nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en grondbeleid
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 18-03-2010 15:17:20
Onderwerp Themabijeenkomst over nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en grondbeleid
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Portefeuille houder J.W. Spigt en F.J. van den Oever
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 0786398541
Aanspreekpunt e-mail jj.t.lam@dordrecht.nl
Datum verzending 01-04-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting In het eerste blok wordt een algemene presentatie gegeven over de Wet ruimtelijke ordening en het grondbeleid. In het tweede blok wordt ingegaan op de in oktober 2009 gemaakte afspraken voor het vaststellen van bestemmingsplannen en de in januari 2010 vastgestelde Nota grondbeleid.
Gepubliceerd 18-03-2010