Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 345505

Gemeente Dordrecht

Dossier - 345505

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 345505
Onderwerp Themabijeenkomst over nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en grondbeleid
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 18-03-2010 15:17:20
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
493854 Nee Raadsinformatiebrief over notitie "aanpak bestemmingsplannen en momenten behandeling in de raad" J.J. 't Lam programma 04-10-2010
289566 Nee Vaststellen van de Nota Grondbeleid en Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2009 W.V.E. Verboom programma 15-12-2009
202915 Nee Raadsinformatiebrief over invoering Wet ruimtelijke ordening L.D.H. Arlman - Rosier programma 26-06-2009