Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 345096

Gemeente Dordrecht

Dossier - 345096

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 345096
Onderwerp Vaststellen van het Milieuprogramma 2010 (incl. Bodemsaneringsprogramma 2010); beschikbaarstellen van een krediet voor uitvoering Bodemsaneringsprogramma 2010 en kennisnemen van Milieuverslag 2009
Aanspreekpunt JJ 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2010 16:28:47
Onderwerp Vaststellen van het Milieuprogramma 2010 (incl. Bodemsaneringsprogramma 2010); beschikbaarstellen van een krediet voor uitvoering Bodemsaneringsprogramma 2010 en kennisnemen van Milieuverslag 2009
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 150 - Klimaat en duurzaamheid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder D.A. van Steensel
Aanspreekpunt JJ 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8541
Aanspreekpunt e-mail jj.t.lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Hoff, 078 639 6866
Datum B&W Besluit 16-03-2010
Gerelateerde zaak 292049
Datum verzending 15-04-2010
Agendacommissie 20-04-2010
Raad 27-04-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op grond van de Wet milieubeheer wordt de gemeente geacht elk jaar een milieuprogramma en een milieujaarverslag op te stellen. Bij dit agendastuk treft u het Milieuprogramma 2010 aan. In het Programma is als jaarverslag een terugblik opgenomen en een tabel 2009 bijgevoegd. Als onderdeel van het Milieuprogramma is tevens het Bodemsaneringsprogramma 2010 bijgevoegd. In de terugblik op 2009 wordt aangegeven welke resultaten het afgelopen jaar zijn geleverd. Het Milieuprogramma 2010 beschrijft de voorgenomen activiteiten voor 2010. Het Milieuprogramma is grotendeels in lijn met het Meerjaren Milieuprogramma 2006-2010 (nieuwe activiteiten zijn in de tabel van het Programma niet voorzien van een code). Het Milieuprogramma moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de uitvoering van het Bodemsaneringsprogramma wordt gevraagd om een krediet van € 3,5 miljoen beschikbaar te stellen.
Gepubliceerd 19-03-2010