Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 344190

Gemeente Dordrecht

Dossier - 344190

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 344190
Onderwerp VNG-ledenbrief bij het rapport "knollen of citroenen" (het rapport ligt voor u ter inzage op de griffie)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 18-03-2010 10:34:12
Vergadering Soort vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 30 maart 2010 20:15 Gemeenteraad