Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 340930

Gemeente Dordrecht

Dossier - 340930

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 340930
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Vastgesteld wijzigingsplan Wielwijk, art. 11 WRO- wijziging Zuidendijk 331a
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 12-03-2010 16:13:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 maart 2010 20:15
Besluit:
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.