Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 340860

Gemeente Dordrecht

Dossier - 340860

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 340860
Onderwerp VNG-ledenbrief over afsprakenkader Rijk en IPO financiering Jeugdzorg 2010 en 2011 en de inzet van gemeenten
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 12-03-2010 16:08:58
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 6 april 2010 20:15
Besluit:
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.