Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 336348

Gemeente Dordrecht

Dossier - 336348

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 336348
Onderwerp Instellen adviesorganen raad, benoemen plaatsvervangend voorzitter raad en aanwijzen kamervoorzitters
Ingekomen/gepubliceerd 08-03-2010 12:18:10
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiobestand vergaderpunt 4 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Instellen adviesorganen raad, benoemen plaatsvervangend voorzitter raad en aanwijzen kamervoorzitters Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instellen adviesorganen raad, benoemen plaatsvervangend voorzitter Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Inst. adv.organen raad, benoemen plv.voorz. raad en aanwijzen kamervoorz. besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Benoemingen Ontwerpbesluit