Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 336348

Gemeente Dordrecht

Dossier - 336348

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 336348
Onderwerp Instellen adviesorganen raad, benoemen plaatsvervangend voorzitter raad en aanwijzen kamervoorzitters
Ingekomen/gepubliceerd 08-03-2010 12:18:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - donderdag 11 maart 2010 14:00
Besluit:
De tijdelijke adviesorganen van de raad worden conform de voordracht vanuit de fracties ingesteld.

De heer P.H. Sleeking wordt benoemd als plaatsvervangend voorzitter van de raad.
De heer C. van Verk deelt mee dat de voordracht van mevrouw J. van den Bergh als kamervoorzitter wordt ingetrokken. Met inachtneming van deze wijziging worden de kamervoorzitters per acclamatie benoemd.