Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 321312

Gemeente Dordrecht

Dossier - 321312

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 321312
Onderwerp Vaststellen van de 1e wijziging Havenverordening Dordrecht
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-02-2010 09:03:43
Onderwerp Vaststellen van de 1e wijziging Havenverordening Dordrecht
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar N Ooijevaar - 078 639 7878
Datum B&W Besluit 09-02-2010
Gerelateerde zaak 278354
Datum verzending 18-03-2010
Agendacommissie 23-03-2010
Raad 30-03-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Na de zogenaamde DDRH-toets is gebleken dat de Verordening Havenontvangstvoorzieningen zwaar verouderd is en aangepast dient te worden aan de actuele wet- en regelgeving. Op basis van de nieuwe artikelen, die thans niet meer in een separate verordening behoeven te worden opgenomen, maar worden geïntegreerd in de Havenverordening, kunnen bedrijven worden aangewezen als bedrijf met ontvangstvoorzieningen. Hiermee kan worden voldaan aan de wettelijke verplichting, bedoeld in de WVVS, om zorg te dragen voor voldoende voorzieningen, geschikt voor het in ontvangst nemen van restanten van schadelijke stoffen afkomstig van zeeschepen, zonder aan deze schepen onnodig oponthoud te veroorzaken. Tot slot wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt een tekstuele aanpassing door te voeren voor artikel 4.2, lid 6 van de Havenverordening. Er is gekozen voor een formulering waarin het gebruik van generatoren wordt verboden, in plaats van het gebruik van walstroom wanneer dat wenselijk is. Deze formulering in de vorm van een verbodsbepaling sluit bovendien beter aan op de voorgaande leden. Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht worden de wijzigingen in de Havenverordening Dordrecht op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt via een huis aan huisblad en wordt ter inzage gelegd bij Havenbedrijf Dordrecht.
Gepubliceerd 16-02-2010