Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 320934

Gemeente Dordrecht

Dossier - 320934

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 320934
Onderwerp Vaststellen Gedragscode Integriteit voor raadsleden, wethouders en burgemeester
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 11-02-2010 12:28:58
Document Document type
Icoon voor documenttype Geluidsfragment vergaderpunt 12 Algemeen
Icoon voor documenttype Gedragscode Integriteit voor raadsleden, wethouders en burgemeester Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en burgemeester Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Gedragscode integriteit besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en burgemeester Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en burgemeester Beleidsnota
Icoon voor documenttype Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en burgemeester B&W besluit