Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 320934

Gemeente Dordrecht

Dossier - 320934

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 320934
Onderwerp Vaststellen Gedragscode Integriteit voor raadsleden, wethouders en burgemeester
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 11-02-2010 12:28:58
Onderwerp Vaststellen Gedragscode Integriteit voor raadsleden, wethouders en burgemeester
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.A.M. Brok
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8285
Aanspreekpunt e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M. Hendrickx, 078 639 8285
Datum B&W Besluit 11-01-2010
Gerelateerde zaak 0
Datum verzending 11-02-2010
Raad 16-02-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Dit voorstel beoogt een nieuwe gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en burgemeester vast te stellen. De bestaande Gedragscode is op een aantal punten aangescherpt en verduidelijkt. Een enkele overbodige bepaling is geschrapt. Het voorstel is in het presidium van 10 december 2009 besproken en na aanpassing vrijgegeven voor agendering als hamerstuk in de raad.
Gepubliceerd 11-02-2010