Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 319339

Gemeente Dordrecht

Dossier - 319339

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 319339
Onderwerp Vaststellen van Verordening ambtelijke bijstand en fractievergoeding 2010
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 10-02-2010 14:08:06
Onderwerp Vaststellen van Verordening ambtelijke bijstand en fractievergoeding 2010
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.A.M. Brok
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8285
Aanspreekpunt e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M.J.W.T. Hendrickx, 078 639 8285
Datum verzending 11-02-2010
Raad 16-02-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op grond van artikel 33 van de Gemeentewet hebben de raad en elk van zijn leden recht op ambtelijke bijstand en hebben de in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen recht op ondersteuning. De uitwerking van deze aanspraken moet bij verordening worden geregeld. Totnogtoe waren er op deze materie twee gemeentelijke verordeningen van toepassing: de Verordening ambtelijke bijstand aan de raad en aan raadsleden en de fractieondersteuning van 2002 en de Verordening op de fractievergoeding van 2004. Het presidium stelt u voor deze beide regelingen samen te voegen en een aantal bepalingen te actualiseren. Enkele bepalingen zijn in overeenstemming gebracht met de sinds 2002 respectievelijk 2004 gegroeide praktijk. Op een enkel punt is wijziging noodzakelijk gebleken als gevolg van gewijzigde regelgeving. Een aantal artikelen is door een andere formulering en/of het verplaatsen van tekst verduidelijkt. Het voorstel is besproken in het presidium van 10 december 2009 en vrijgegeven voor agendering in de raad.
Gepubliceerd 10-02-2010