Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 319322

Gemeente Dordrecht

Dossier - 319322

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 319322
Onderwerp Vaststellen van rechtspositieverordening raads- en commissieleden Dordrecht 2010
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 10-02-2010 14:09:26
Onderwerp Vaststellen van rechtspositieverordening raads- en commissieleden Dordrecht 2010
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.A.M. Brok
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8285
Aanspreekpunt e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M.J.W.T. Hendrickx, 639 8285
Datum verzending 11-02-2010
Raad 16-02-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 28 februari 2006 heeft u de huidige Rechtspositieverordening voor raads- en commissieleden vastgesteld. Sindsdien zijn er wijzigingen opgetreden in landelijke regelgeving die aanpassing van de Rechtspositieverordening nodig of wenselijk maken. Voor de overzichtelijkheid en leesbaarheid wordt u een nieuw vast te stellen verordening voorgelegd. U wordt gevraagd de nieuwe verordening vast te stellen en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen. Het voorstel is op 10 december 2009 besproken in het presidium en vrijgegeven voor agendering in de raad.
Gepubliceerd 10-02-2010