Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 316932

Gemeente Dordrecht

Dossier - 316932

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 316932
Onderwerp Benoemen van de heer drs. A.A.M. Brok tot lid van de Drechtraad
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2010 10:57:29
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Benoemen van de heer drs. A.A.M. Brok tot lid van de Drechtraad Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Benoeming hr. Brok tot lid van de Drechtraad RV Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype benoeming heer brok tot voorzitter drechtraad besluit Raadsbesluit