Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 316899

Gemeente Dordrecht

Dossier - 316899

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 316899
Onderwerp Zienswijze van Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V. op het ontwerpbestemmingsplan Herziening zone industrielawaai 3e Merwedehaven
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 08-02-2010 11:44:58
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 283361 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V. op het ontwerpbestemmingsplan Herziening zone industrielawaai 3e Merwedehaven Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 283361 Uitgaande brief