Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 316887

Gemeente Dordrecht

Dossier - 316887

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 316887
Onderwerp Zienswijze van Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V. op het ontwerpbestemmingsplan 1ste herziening bestemmingsplan Opgecomen Landen
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 08-02-2010 11:32:07
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 februari 2010 14:00
Besluit:
Ter afhandeling doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders en betrekken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.
Tevens zal dit onderwerp op verzoek van de heer Van Dongen van de fractie
Eco-Dordt/D66 aan bod komen in de Agendacommissie.