Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 314491

Gemeente Dordrecht

Dossier - 314491

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 314491
Onderwerp zienswijze S. Looman op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 13:58:07
Onderwerp zienswijze S. Looman op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0786398282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 02-02-2010