Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 314491

Gemeente Dordrecht

Dossier - 314491

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 314491
Onderwerp zienswijze S. Looman op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 13:58:07
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 281045 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 281045 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Voorblad zienswijze S. Looman op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) Voorblad stukken