Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 314482

Gemeente Dordrecht

Dossier - 314482

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 314482
Onderwerp zienswijze J. Schalken-De Rooij op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 14:06:55
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 281036 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad zienswijze J. Schalken-De Rooij op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 281036 Uitgaande brief