Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 314447

Gemeente Dordrecht

Dossier - 314447

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 314447
Onderwerp zienswijze I.M. Castelijn op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 14:50:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 281001 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 281001 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad zienswijze I.M. Castelijn op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) Voorblad stukken