Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 314443

Gemeente Dordrecht

Dossier - 314443

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 314443
Onderwerp zienswijze E. van Wanrooij op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 14:53:42
Vergadering Soort vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 9 februari 2010 20:15 Gemeenteraad