Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 314443

Gemeente Dordrecht

Dossier - 314443

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 314443
Onderwerp zienswijze E. van Wanrooij op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 14:53:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 280999 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 280999 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad zienswijze E. van Wanrooij op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) Voorblad stukken