Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 314383

Gemeente Dordrecht

Dossier - 314383

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 314383
Onderwerp zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 12:16:35
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 9 februari 2010 20:15
Besluit:
Mevrouw Kuhlemeijer merkt op dat de genoemde lijst ontbreekt (red. lijst is te vinden in het raadinformatiesysteem). Brieven in handen stellen van het college, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.