Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 314363

Gemeente Dordrecht

Dossier - 314363

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 314363
Onderwerp zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 12:20:24
Onderwerp zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad