Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 313066

Gemeente Dordrecht

Dossier - 313066

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 313066
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw G. Wapperom-de Groot op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 01-02-2010 10:53:26
Vergadering Soort vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 9 februari 2010 20:15 Gemeenteraad