Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 313066

Gemeente Dordrecht

Dossier - 313066

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 313066
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw G. Wapperom-de Groot op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 01-02-2010 10:53:26
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer/mevrouw G. Wapperom-de Groot op het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 279680 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 279680 Uitgaande brief