Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 312939

Gemeente Dordrecht

Dossier - 312939

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 312939
Onderwerp zienswijze F.A. van der Keur op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 15:47:51
Document Document type
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 279559 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 279559 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad zienswijze F.A. van der Keur op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) Voorblad stukken