Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 312933

Gemeente Dordrecht

Dossier - 312933

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 312933
Onderwerp zienswijze M. Schellenbach op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 15:53:56
Vergadering Soort vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 9 februari 2010 20:15 Gemeenteraad