Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 312933

Gemeente Dordrecht

Dossier - 312933

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 312933
Onderwerp zienswijze M. Schellenbach op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 15:53:56
Document Document type
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 279553 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 279553 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad zienswijze M. Schellenbach op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) Voorblad stukken