Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 312918

Gemeente Dordrecht

Dossier - 312918

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 312918
Onderwerp Brief van Derde Merwedehaven B.V. inzake een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan 1ste herziening bestemmingsplan Opgecomen Landen en een verzoek om aanpassing van het bestemmingsplan Opgecomen Landen van november 1991
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 12:24:02
Onderwerp Brief van Derde Merwedehaven B.V. inzake een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan 1ste herziening bestemmingsplan Opgecomen Landen en een verzoek om aanpassing van het bestemmingsplan Opgecomen Landen van november 1991
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 0786398541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 02-02-2010