Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 312906

Gemeente Dordrecht

Dossier - 312906

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 312906
Onderwerp zienswijze L.E. Huijssen-Timmers op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 16:23:26
Document Document type
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 279526 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 279526 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad zienswijze L.E. Huijssen-Timmers op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) Voorblad stukken