Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 312902

Gemeente Dordrecht

Dossier - 312902

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 312902
Onderwerp zienswijze P. Hildenberg op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 16:29:20
Document Document type
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 279522 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 279522 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad zienswijze P. Hildenberg op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) Voorblad stukken