Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 312901

Gemeente Dordrecht

Dossier - 312901

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 312901
Onderwerp zienswijze L. Sorensen op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 16:32:24
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 279521 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad zienswijze L. Sorensen op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 279521 Uitgaande brief