Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 312886

Gemeente Dordrecht

Dossier - 312886

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 312886
Onderwerp zienswijze H. Kuijpers op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 16:42:37
Vergadering Soort vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 9 februari 2010 20:15 Gemeenteraad