Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 312886

Gemeente Dordrecht

Dossier - 312886

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 312886
Onderwerp zienswijze H. Kuijpers op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 16:42:37
Onderwerp zienswijze H. Kuijpers op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0786398282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 02-02-2010