Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 312884

Gemeente Dordrecht

Dossier - 312884

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 312884
Onderwerp zienswijze A.F. Wouterse op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2010 16:45:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 279504 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 279504 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad zienswijze A.F. Wouterse op het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) Voorblad stukken