Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 312872

Gemeente Dordrecht

Dossier - 312872

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 312872
Onderwerp zienswijze inzake ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 01-02-2010 13:30:35
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad zienswijze inzake ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 279492 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 279492 Uitgaande brief