Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 312870

Gemeente Dordrecht

Dossier - 312870

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 312870
Onderwerp zienswijze inzake ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan )
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 01-02-2010 13:34:14
Document Document type
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 279490 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 279490 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad zienswijze inzake ontwerp bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen / woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht ( parapluplan ) Voorblad stukken