Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 312803

Gemeente Dordrecht

Dossier - 312803

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 312803
Onderwerp zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad namens Dolderman Holding BV en Dolderman BV
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 01-02-2010 15:22:32
Document Document type
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 279423 Uitgaande brief
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 279423 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad zienswijze mbt ontwerp-bestemmingsplan Historische Binnenstad namens Dolderman Holding BV en Dolderman BV Voorblad stukken